Autorizaţie construcţie

autorizatie-constructieAutorizaţie construcţie – document ce conferă dreptul de a  putea construi; nu se pot începe lucrări de construcţie decât cu existenţa şi în condiţiile autorizaţiei de construire;

Autorizaţie construcţie – este eliberată de către primării prin biroul propriu de urbanism sau de către consiliile judeţele prin birourile proprii de urbanism.  Iată aici detaliat cine şi când eliberează acest document;

Autorizaţie construire – are la bază certificatul de urbanism, document care spune în ce condiţii se poate construi şi ce avize şi acorduri trebuie luate anterior;

Autorizaţie construcţie – este semnată de către primar, arhitectul şef şi secretar;

Autorizaţie construcţie – este valabilă 12 luni de la data eliberării, cu posibilitatea prelungirii cu încă un an; a se nu confunda perioada de execuţie cu valabilitatea autorizaţiei de construcţie; în perioada de valabilitate există obligaţia demarării lucrărilor sau a prelungirii; prelungirea se poate face o singură data;

Autorizaţie construcţie – are la bază ca element principal proiectul tehnic întocmit de o echipă de proiectanţi;

Autorizaţie construcţie – are ca bază legală Legea 50 privind Autorizarea lucrărilor de construcţie;

Autorizaţie construcţie – procedura presupune următoarele etape: eliberarea certificatului de urbanism, scoaterea avizelor şi acordurilor menţionate în certificatul de urbanism, finalizarea proiectului de autorizaţie şi scoaterea autorizaţiei de construcţie;

Autorizaţie construcţie – obligaţia obţinerii certificatului de urbanism, avizelor şi acordurilor şi a autorizaţiei de construcţie aparţine investitorului – beneficiarului;

Autorizaţie construcţie – investitorul va realiza proiectul tehnic cu o firmă de proiectare şi poate obţine avizele şi acordurile prin intermediul unei firme consultant;